Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri -
Thinking Dimensions Global – ThinkingWorks™


Tasarım Odaklı Düşünme ile Yenilikçilik
Thinking Dimensions Global – Design Thinking 4 FreeZone Innovation™


Proje Yönetimi Temelleri
Thinking Dimensions Global – ProjectWorks™


Etkili ve Güçlü İletişim Becerileri
Ontrack International – Effective Communication Skills™


Etkili Takım Olma Süreci
Ontrack International – Effective Team Building Process™


Yaşantılı Eğitimler - Outdoor / Indoor Training Programs