Eğitim Programı Tasarımı

Eğitmenlerimiz firmanıza özel interaktif eğitim programları oluşturmakta, eğitici eğitimlerini vermekte ve böylece anahtar teslim eğitim programlarını bire bir sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlamaktadır.

Case Learning eğitim uzmanları firmaların ihtiyacına yönelik eğitim programlarının tasarımını, ihtiyaç analizi aşamasından başlayarak, eğitici eğitiminin verilmesi aşamasına kadar her adımı gerçekleştirmektedir.

Eğitim programlarımızın oluşturulmasında kullandığımız süreçler;

  Eğitim programının içeriğinin belirlenmesi
  Ön eğitimlerin yapılması
  Katılımcı kitapçıklarının son şeklinin hazırlanması
  Eğitmen kitapçıklarının son şeklinin hazırlanması
  Eğitim dokümanlarının ve aktivite malzemelerinin hazırlanması
  Eğitim sunumunun ve görsellerinin hazırlanması
  Eğitimci eğitiminin verilmesi
  Eğitmenlerin bireysel sunumlarının izlenmesi ve geribildirim verilmesi
  Eğitmenlerin ders sunumlarının izlenmesi ve geri bildirim verilmesi